PORSCHE 108 K - 1957-1960 - 14ch - 1 cylindres

PORSCHE 108 S - 1961-1963 - 14ch - 1 cylindres

PORSCHE 108 V - 1958-1960 - 14ch - 1 cylindres

Porsche JUNIOR 108 L/LH - 1957-1960 - 14ch - 1 cylindres

Porsche JUNIOR 109 - 1961-1963 - 15ch - 1 cylindres

Porsche MASTER 408 - 1958-1960 - 50ch - 4 cylindres

Porsche MASTER 409 - 1962-1963 - 50ch - 4 cylindres

Porsche MASTER 418 - 1960 - 50ch - 4 cylindres

Porsche MASTER 419 - 1960-1963 - 50ch - 4 cylindres

Porsche MASTER 429 N/V (export) - 1961-1963 - 50ch - 4 cylindres

Porsche STANDARD 208 - 1957-1958 - 25ch - 2 cylindres

Porsche STANDARD 218 - 1958-1961 - 25ch - 2 cylindres

Porsche STANDARD STAR 219 - 1960-1963 - 30ch - 2 cylindres

Porsche STANDARD STAR 238 - 1961-1963 - 26ch - 2 cylindres

Porsche SUPER 308 N/L - 1957-1960 - 38ch - 3 cylindres

Porsche SUPER EXPORT 329 - 1961-1963 - 35ch - 3 cylindres

Porsche SUPER EXPORT 339 - 1962-1963 - 35ch - 3 cylindres

Porsche SUPER L 318 - 1960-1961 - 40ch - 3 cylindres

Porsche SUPER L 319 - 1961-1963 - 40ch - 3 cylindres

( 3 sélections maximum )