Kramer 414 EUROPA - 1970-1972 - 42ch - 3 cylindres

Kramer 414 EUROPA 4RM - 1970-1972 - 42ch - 3 cylindres

Kramer 600 A EXPORT 4RM - 1967-1968 - 55ch - 4 cylindres

Kramer 614 - 1971-1973 - 55ch - 3 cylindres

Kramer 614 4RM - 1971-1972 - 55ch - 3 cylindres

Kramer 814 - 1970-1973 - 70ch - 4 cylindres

Kramer 814 4RM - 1970-1973 - 70ch - 4 cylindres

Kramer K 12 - 1936-1950 - 12-14ch - 1 cylindres

Kramer K 12 V - 1950-1952 - 12ch - 1 cylindres

Kramer K 15 - 1954-1956 - 15ch - 2 cylindres

Kramer K 18 - 1936-1950 - 18-20ch - 1 cylindres

Kramer K 28 - 1948-1950 - 28ch - 2 cylindres

Kramer K 33 moteur DEUTZ air - 1951-1957 - 30-33ch - 2 cylindres

Kramer K 33 moteur MWM eau - 1951-1952 - 30-33ch - 2 cylindres

Kramer K 45 - 1952-1956 - 45ch - 3 cylindres

Kramer KA 15 - 1955-1959 - 15ch - 2 cylindres

Kramer KB 17 - 1953-1956 - 17ch - 2 cylindres

Kramer KB 180 - 1956-1959 - 18ch - 2 cylindres

Kramer KB 22 TH - 1950-1951 - 20-22ch - 1 cylindres

Kramer KL 130 - 1959-1959 - 12-13ch - 1 cylindres

Kramer KL 150 - 1961-1967 - 14ch - 1 cylindres

Kramer KL 200 - 1961-1967 - 20-22ch - 2 cylindres

KRAMER KL 200 - 1961-1967 - 20-22ch - 2 cylindres

Kramer KL 250 - 1958-1960 - 24ch - 2 cylindres

Kramer KL 300 - 1960-1968 - 28ch - 2 cylindres

Kramer KL 350 EXPORT - 1963-1968 - 32-42ch - 4 cylindres

Kramer KL 400 - 1960-1967 - 38ch - 3 cylindres

Kramer KL 450 - 1967-1970 - 42-45ch - 3 cylindres

Kramer KL 450 A 4RM - 1967-1970 - 45ch - 3 cylindres

Kramer KL 450 EXPORT - 1964-1967 - 42ch - 4 cylindres

Kramer KL 600 - 1967-1970 - 61ch - 4 cylindres

KRAMER KLD 330 - 1958-1961 - 33ch - 3 cylindres

Kramer KLS 140 - 1959-1960 - 14ch - 1 cylindres

Kramer KW / KWD 250 - 1956-1959 - 25ch - 2 cylindres

Kramer KW 200 - 1961-1962 - 20ch - 2 cylindres

Kramer PIONIER S - 1959-1962 - 14ch - 1 cylindres

( 3 sélections maximum )